Bất động sản Việt Nam 2020 | Thị trường bất động sản Việt Nam ứng dụng Proptech

  • Super User
  • Tháng 1 2021

Cùng nghe các CEO của các startup đang cung cấp dịch vụ PropTech và được định giá cao trên thị trường chia sẻ về thị trường bất động sản và tiền năng trong năm 2020.