Cùng nghe các CEO của các startup đang cung cấp dịch vụ PropTech và được định giá cao trên thị...
TPHCM kiến nghị trình Thủ tướng lập quy hoạch 4 dự án lớn, diện tích vài trăm ha. Các dự án gồm...